Slutafregning af kompensation for aktive virksomheder

Erhvervsstyrelsen

Tilbagebetaling af kompensation

Du vil modtage én eller flere fakturaer i Digital Post, hvis slutopgørelsen af din kompensation viser, at du skal tilbagebetale for meget udbetalt kompensation, eller hvis du ikke har indberettet til slutafregningen inden fristen.

Sådan betaler du kompensation tilbage

Når du skal betale kompensation tilbage, vil kompensationsbeløbets størrelse være afgørende for, hvordan tilbagebetalingen foregår.

Tilbagebetal mindre end 10.000 kr.

Hvis du skal betale mindre end 10.000 kr. tilbage, vil du modtage én faktura på hele beløbet. Fristen for at tilbagebetale er 32 dage.

Tilbagebetal mere end 10.000 kr.

Hvis du skal betale mere end 10.000 kr. tilbage, vil beløbet automatisk blive opdelt i fire lige store afdrag, som du modtager som fire fakturaer.

Fakturaerne skal tilbagebetales i løbet af et år fra faktureringsdato. Fristen for at tilbagebetale er 32 dage, 4 måneder, 8 måneder og 12 måneder.

Har du ikke tilbagebetalt til tiden?

Overholder du ikke betalingsfristen på en faktura, vil du modtage rykkere fra Erhvervsstyrelsen. Overskrider du også fristen på rykkerne, sendes det skyldige beløb til Gældsstyrelsen.

Ved afdragsordning annulleres de eventuelle fakturaer i afdragsordningen, der ikke er betalt og der sendes en ny faktura på det samlede skyldige beløb med en betalingsfrist på 32 dage.

Ved manglende betaling oversender vi det samlede skyldige beløb til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Du kan til enhver tid tilbagebetale det resterende beløb eller hele beløbet på én gang ved at benytte betalings-ID på en af de udstedte fakturaer.

Dine tilbagebetalinger hos Erhvervsstyrelsen

Få et overblik over tilbagebetalinger og eventuelle kreditnotaer og rykkere. Gå til Betalingsoverblik

Manglende indberetning

Indberetter du ikke til slutafregning inden fristen, vil du modtage et fuldt tilbagebetalingskrav for alle perioder, der ikke er indberettet for.

Retten til kompensation er nemlig betinget af, at der sker indberetning til slutafregning.

Alle er kontaktet via Digital Post

Erhvervsstyrelsen har udsendt en række breve til virksomheders og freelanceres digitale postkasse for at oplyse om fristen og hvordan slutafregningen foregår.

Alle er derfor blevet informeret rettidigt om indberetningspligt og frist.

Klag over afgørelsen af en sag

Du kan indsende en klage over en afgørelse af en sag i forbindelse med slutafregning af kompensation til Erhvervsstyrelsen.

Du skal indsende nye og væsentlige oplysninger om den afgjorte sag, for at Erhvervsstyrelsen kan genoptage sagen.

Opdateret 25.07.2023