Slutafregning og tilbagebetaling af kompensation

Erhvervsstyrelsen

Tilbagebetaling af kompensation

Du vil modtage én eller flere fakturaer i Digital Post, hvis slutopgørelsen af din kompensation viser, at du skal tilbagebetale for meget udbetalt kompensation, eller hvis du ikke har indberettet til slutafregningen inden fristen.

Sådan betaler du kompensation tilbage

Når du skal betale kompensation tilbage, vil kompensationsbeløbets størrelse være afgørende for, hvordan tilbagebetalingen foregår.

Tilbagebetal mindre end 10.000 kr.

Hvis du skal betale mindre end 10.000 kr. tilbage, vil du modtage én faktura på hele beløbet. Fristen for at tilbagebetale er 32 dage.

Tilbagebetal mere end 10.000 kr.

Hvis du skal betale mere end 10.000 kr. tilbage, vil beløbet automatisk blive opdelt i fire lige store afdrag, som du modtager som fire fakturaer. Fakturaerne skal tilbagebetales i løbet af et år fra faktureringsdato. Fristen for at tilbagebetale er 32 dage, 4 måneder, 8 måneder og 12 måneder.

Manglende indberetning

Hvis du ikke indberetter oplysninger om de faktiske forhold i kompensationsperioden til tiden, vil du modtage et krav om at tilbagebetale den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen kontakter dig via din virksomheds digitale postkasse. Hvis du har modtaget kompensation som freelancer, sender vi brevet til din personlige digitale postkasse.

Fristen er overskredet

Hvis du har modtaget kompensation i første halvdel af 2020, så er fristen for at indberette overskredet. Du har dermed ikke længere mulighed for at indberette for perioden, på nær hvis du har fået en ny frist via Digital Post.

Alle er kontaktet via Digital Post

Erhvervsstyrelsen åbnede for indberetninger til slutafregningen i april 2021, og det har indtil den 18. februar 2022 været muligt at indberette om de faktiske forhold i kompensationsperioden. Vi har udsendt en række breve til virksomheders og freelanceres digitale postkasse for at oplyse om fristen for at indberette, hvordan indberetningen foregår og muligheden for at anmode om mere tid til at indberette.

Har du ikke tilbagebetalt til tiden?

Overholder du ikke betalingsfristen på en faktura, vil du modtage rykkere fra Erhvervsstyrelsen. Overskrider du også fristen på rykkerne, sendes det skyldige beløb til Gældsstyrelsen.

Ved afdragsordning annulleres de eventuelle fakturaer i afdragsordningen, der ikke er betalt og der sendes en ny faktura på det samlede skyldige beløb med en betalingsfrist på 32 dage. Ved manglende betaling oversender vi det samlede skyldige beløb til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Du kan til enhver tid tilbagebetale det resterende beløb eller hele beløbet på én gang ved at benytte betalings-ID på en af de udstedte fakturaer.

Dine tilbagebetalinger hos Erhvervsstyrelsen

Få et overblik over tilbagebetalinger og eventuelle kreditnotaer og rykkere. Gå til Betalingsoverblik

Opdateret 22.08.2022