Gå direkte til indhold

Slutafregning af kompensation

Erhvervsstyrelsen

Sådan foregår slutafregning

Erhvervsstyrelsen slutafregner løbende den kompensation, du har fået udbetalt. Hvis du har modtaget kompensation for flere perioder eller ordninger, skal du indberette flere gange.

Slutafregning trin for trin

Da du søgte kompensation, gjorde du det på baggrund af de forventede forhold i kompensationsperioden som følge af coronavirus/covid-19. I slutafregningen skal du indberette dokumentation for de faktiske forhold i perioden, så Erhvervsstyrelsen kan slutafregne din kompensation.

Indberetning senest den 29. november 

Du havde mulighed for at indberette til slutafregningen til og med den 29. november 2021. Hvis du ikke har indberettet til slutafregningen til tiden, kan Erhvervsstyrelsen kræve, at du betaler hele kompensationsbeløbet tilbage.   

Hvis du har spørgsmål til fristen for indberetning til slutafregningen, kan du kontakte vores hotline på 72 20 00 34.

Endelig slutafregning

Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din indberetning til slutafregningen, vil du modtage en slutopgørelse i Digital Post.

Perioder i denne slutafregning

Nuværende slutafregning er for følgende perioder og ordninger:

Kommende perioder i slutafregningen

Erhvervsstyrelsen modtager fortsat ansøgninger om kompensation fra virksomheder. For at hjælpe virksomhederne hurtigst muligt gennem krisen prioriterer Erhvervsstyrelsen udbetaling af yderligere kompensation forud for slutafregningen.

Har du først modtaget kompensation senere i 2020 og 2021, skal du ikke indberette til slutafregningen nu, men vente til du får besked i Digital Post.

Du kan også vælge frivilligt at tilbagebetale kompensation, du har modtaget, hvis du fx har haft en mindre nedgang i din omsætning eller indkomst end forventet på ansøgningstidspunktet. Hvis du tilbagebetaler hele kompensationen for en periode, skal du ikke indberette til slutafregningen for denne periode. Læs mere om, hvordan du kan tilbagebetale kompensation

Betaling i rater

Hvis slutopgørelsen af din kompensation viser, at du skal tilbagebetale 10.000 kr. eller derunder, vil du modtage én faktura på hele beløbet. Betalingsfristen står på fakturaen, og den vil være 32 dage efter fakturadatoen. Hvis slutopgørelsen af din kompensation viser, at du skal tilbagebetale mere end 10.000 kr., vil beløbet automatisk blive opdelt i fire lige store afdrag, som du modtager som fire fakturaer med forskellige betalingsfrister. Den første betalingsfrist vil være 32 dage efter fakturadato. De næste betalingsfrister er henholdsvis 4, 8 og 12 måneder efter fakturadatoen. Hvis virksomheden ikke tilbagebetaler beløbet inden fristen på fakturaer og rykkere, oversender vi kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Der påløber ikke renter og gebyrer før sagen overdrages til inddrivelse til Gældsstyrelsen. Du kan til enhver tid tilbagebetale det resterende beløb eller hele beløbet på én gang ved at benytte betalingsID på en af de udstedte fakturaer.

Overblik over tilbagebetalinger

Du kan få overblik over fakturaer og eventuelle kreditnotaer og rykkere, du har fået fra Erhvervsstyrelsen. Du kan også se, om betalinger er gennemført på Erhvervsstyrelsens Betalingsoverblik på Virk.

Dine tilbagebetalinger hos Erhvervsstyrelsen

Få et overblik over tilbagebetalinger og eventuelle kreditnotaer og rykkere. Gå til Betalingsoverblik

Opdateret 01.12.2021