Slutafregning af kompensation for aktive virksomheder

Erhvervsstyrelsen

Sådan foregår slutafregning

Indberetning til slutafregning er afsluttet, og Erhvervsstyrelsen er nu i gang med sagsbehandling af indberetninger.​

Alle virksomheder og freelancere, der har modtaget kompensation som følge af coronavirus/covid-19, skal indberette dokumentation for de faktiske forhold i kompensationsperioden. Retten til kompensation er nemlig betinget af, at der sker indberetning til slutafregning.

Fristen er overskredet

Fristen for freelancere og aktive virksomheder, der havde mulighed for at indberette til slutafregning inden den 28. februar 2023, er overskredet.

Erhvervsstyrelsen modtager derfor ikke længere indberetninger fra freelancere og aktive virksomheder.

Krav om tilbagebetaling af kompensation​

Har du ikke indberettet til slutafregning inden fristen, vil Erhvervsstyrelsen kræve hele kompensationsbeløbet tilbage for de perioder, der ikke er indberettet for.

Vi kontakter dig via virksomhedens digitale postkasse. Hvis du har modtaget kompensation som freelancer, sender vi brevet til din personlige digitale postkasse.

Sagsbehandling er i gang​

Erhvervsstyrelsen er nu i gang med sagsbehandling af indberetninger, og du skal derfor afvente den endelige slutafregning af kompensationen. 

Når en indberetning er afgjort, sender vi en afgørelse med en slutopgørelse til virksomhedens eller freelancerens digitale postkasse. 

Afvent slutopgørelse for endeligt resultat

Slutopgørelsen viser, om du fik den rette kompensation, skal tilbagebetale kompensation eller er berettiget til yderligere kompensation.​

Har du indberettet til slutafregning af kompensation for tabt omsætning for mere end en periode mellem den 1. september 2020 og den 28. februar 2022, vil du først modtage en slutopgørelse, når alle indberetninger er slutafregnet.

Kompensationsperioder i slutafregningen

Herunder kan de se, hvilke kompensationsordninger og –perioder der er i slutafregningen.​

Opdateret 24.08.2023