Slutafregning og tilbagebetaling af kompensation

Erhvervsstyrelsen

Her kan du læse mere om, hvordan slutafregningen foregår. Du finder yderligere informationer ved at skifte mellem sidens faneblade.

Den kompensation, du har modtaget, er udbetalt på baggrund af dine oplysninger om forventningen til den periode, du søgte kompensation for. Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået de oplysninger, du har indberettet til slutafregningen, beregnes det endelige kompensationsbeløb, og du modtager en slutopgørelse.