Slutafregning og tilbagebetaling af kompensation

Erhvervsstyrelsen

Her kan du læse mere om, hvordan slutafregningen foregår. Du finder yderligere informationer ved at skifte mellem sidens faneblade.

Den kompensation, du har modtaget, er udbetalt på baggrund af dine oplysninger om forventningen til den periode, du søgte kompensation for. Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået de oplysninger, du har indberettet til slutafregningen, beregnes det endelige kompensationsbeløb, og du modtager en slutopgørelse.

Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer.
Læs mere om cookies på Virk

Udvalgte selvbetjeningsløsninger

Slutafregning af kompensation for faste omkostninger mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022

Du skal indberette til slutafregning, hvis virksomheden har modtaget kompensation for faste omkostninger.

Slutafregning af lønkompensation mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022

Du skal indberette til slutafregningen, hvis virksomheden har modtaget lønkompensation.

Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. september 2020 og 28. februar 2021

Du skal indberette til slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning.

Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. marts og 30. juni 2021

Du skal indberette til slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning.

Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. juli og 30. september 2021

Du skal indberette til slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning.

Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. december 2021 og 28. februar 2022

Du skal indberette til slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning.