Slutafregning af kompensation for aktive virksomheder

Erhvervsstyrelsen

Læs mere om slutafregning og tilbagebetaling af kompensation for aktive virksomheder.

Slutafregning for aktive virksomheder gælder for virksomheder, der indtil den 1. marts 2023 havde status som aktiv. Virksomhederne skulle senest den 28. februar 2023 indberette til slutafregning af kompensation modtaget som følge af coronavirus/covid-19. ​ ​Indberetningsfasen for aktive virksomheder er dermed afsluttet, og Erhvervsstyrelsen modtager ikke længere indberetninger. ​ Efter Erhvervsstyrelsen har gennemgået de oplysninger, du har indberettet til slutafregning, beregnes det endelige kompensationsbeløb, og du modtager en slutopgørelse.