Gå direkte til indhold

Slutafregning af kompensation

Erhvervsstyrelsen

Sådan foregår slutafregning

Erhvervsstyrelsen slutafregner løbende den kompensation, du har fået udbetalt. Hvis du har modtaget kompensation for flere perioder eller ordninger, skal du indberette flere gange.

Slutafregning trin for trin

Da du søgte kompensation, gjorde du det på baggrund af de forventede forhold i kompensationsperioden som følge af coronavirus/covid-19. I slutafregningen skal du indberette dokumentation for de faktiske forhold i perioden, så Erhvervsstyrelsen kan slutafregne din kompensation.

Indberetning efter den 30. oktober

Hvis du ikke har indberettet til slutafregningen inden den 30. oktober 2021, kan du anmode om at få mere tid til at foretage indberetningen. Indberetning skal i så fald ske senest den 29. november 2021. Du skal begrunde, hvorfor det er relevant for din virksomhed at indberette efter den 30. oktober.

Endelig slutafregning

Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din indberetning til slutafregningen, vil du modtage en slutopgørelse i Digital Post.

Perioder i denne slutafregning

I øjeblikket kan du indberette til slutafregningen for følgende perioder og ordninger:

Kommende perioder i slutafregningen

Erhvervsstyrelsen modtager fortsat ansøgninger om kompensation fra virksomheder. For at hjælpe virksomhederne hurtigst muligt gennem krisen prioriterer Erhvervsstyrelsen udbetaling af yderligere kompensation forud for slutafregningen.

Har du først modtaget kompensation senere i 2020 og 2021, skal du ikke indberette til slutafregningen nu, men vente til du får besked i Digital Post.

Du kan også vælge frivilligt at tilbagebetale kompensation, du har modtaget, hvis du fx har haft en mindre nedgang i din omsætning eller indkomst end forventet på ansøgningstidspunktet. Hvis du tilbagebetaler hele kompensationen for en periode, skal du ikke indberette til slutafregningen for denne periode. Læs mere om, hvordan du kan tilbagebetale kompensation

Betaling i rater

Hvis slutopgørelsen af din kompensation viser, at du skal tilbagebetale mere end 10.000 kr., vil beløbet automatisk blive opdelt i fire lige store rater, som du modtager som fire fakturaer.

Alle fakturaerne skal være tilbagebetalt senest et år efter, du har modtaget din endelige opgørelse af slutafregningen.

Du kan til enhver tid tilbagebetale det resterende beløb eller hele beløbet på én gang.

Overblik over tilbagebetalinger

Du kan få overblik over fakturaer og eventuelle kreditnotaer og rykkere, du har fået fra Erhvervsstyrelsen. Du kan også se, om betalinger er gennemført på Erhvervsstyrelsens Betalingsoverblik på Virk.

Dine tilbagebetalinger hos Erhvervsstyrelsen

Få et overblik over tilbagebetalinger og eventuelle kreditnotaer og rykkere. Gå til Betalingsoverblik

Opdateret 18.11.2021