Lån og tilskud til boligbyggeri og byfornyelse

Udbetaling Danmark

Almene boliger mv.

Udbetaling Danmark administrerer en række støtteordninger til boligbyggeri for Social- og Boligstyrelsen.

Social- og Boligstyrelsen eller kommunerne giver typisk tilsagn om statsgaranti eller statstilskud, hvorefter Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler støtteordningerne.

Almene boliger

Læs om tidligere og nuværende statslige støtteordninger til almene boliger.

Ungdomskollegier og -boliger

Læs om tidligere og nuværende støtteordninger til byggeri af ungdomskollegier og -boliger.

Skæve boliger

Læs om statstilskud til skæve boliger, der er almene boliger til særligt udsatte grupper.

Servicearealer til plejeboliger

Læs om statstilskud til etablering af servicearealer i forbindelse med plejeboliger.

Gebyr

Udbetaling Danmark opkræver gebyr for administration af statens låneordninger til byggeri.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 07.05.2024