Lån og tilskud til boligbyggeri og byfornyelse

Udbetaling Danmark

Byfornyelse

Udbetaling Danmark administrerer tilskud til byfornyelse og boligforbedring for den danske stat.

Staten eller kommunerne gav typisk tilsagn om støtte til byfornyelse, hvorefter Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler tilskud i støtteordningernes løbetid.

Historisk overblik

Få et overblik over tidligere støtteordninger til byfornyelse.

Adgangen til støtteordningerne er bortfaldet og der kan ikke søges støtte til byfornyelse eller boligforbedring. Allerede indgåede støtteaftaler fortsætter dog uændrede i lånenes løbetid.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 07.05.2024