Gå direkte til indhold

Lån og tilskud til boligbyggeri og byfornyelse

Udbetaling Danmark

Få overblik over låne- og støtteordninger, som den danske stat bevilger til almene boliger og byfornyelse mv. Støtte til byfornyelse er nedlagt, men allerede bevilget støtte fortsætter uændret.

Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler statens støtte- og låneordninger til almene boliger og byfornyelse mv.

UDK Udbetaling Danmark logo

Genveje

Har du modtaget ydelsesstøtte i 2020?

Hvis du har modtaget ydelsesstøtte i 2020, skal du være opmærksom på, at Udbetaling Danmark har bedt Skattestyrelsen om at ændre din årsopgørelse for 2020.

Har du modtaget ydelsesstøtte i 2020?

Kommunal refusion

Kommuner kan søge refusion for offentlig støtte til byfornyelse og boligforbedring hos Udbetaling Danmark.

Kommune refusion

Statsgaranti for almene boliger

Realkreditinstitutter skal 4 gange årligt indberette låneoplysninger til Udbetaling Danmark om realkreditlån med statsgaranti til almene boliger.

Almene boliger

Ungdomsboligbidrag og ommærkningsbidrag

Almene boligorganisationer kan hvert år inden 1. december ansøge om ungdomsboligbidrag og ommærkningsbidrag hos Udbetaling Danmark.

Ungdomskollegier og -boliger

Statsgaranti for friplejeboliger

Bygherrer af friplejeboliger kan få bevilget statsgaranti for realkreditlån. Statsgarantien administreres af Udbetaling Danmark.

Friplejebolig