Lån og tilskud til boligbyggeri og byfornyelse

Udbetaling Danmark

Kommune refusion

Kommunerne udbetaler i nogle situationer offentlig støtte til byfornyelse og boligforbedring. Staten betaler kommunerne refusion for en del af udgifterne. Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler statens refusioner til kommunerne.

Udbetaling af refusion

Se hvordan kommuner får refusion for byfornyelse og boligforbedring.

Kontrol af refusion

Se materiale som kommuner skal sende vedrørende refusion.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 07.05.2024