Gå direkte til indhold

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

SVU: Bidrag til ATP Livslang Pension

I kan her læse om indberetning og betaling af OP-bidrag.

OP-bidrag

Det er obligatorisk at betale OP-bidrag og OP-tillæg, når I udbetaler statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Sats for OP-bidrag og OP-tillæg

I 2020 skal I betale et beløb, der svarer til 0,3 procent af voksenuddannelsesstøtten. I skal nedrunde bidraget for en måned til nærmeste hele kronebeløb. Beløbet vil hvert år stige 0,3 procentpoint frem til 2030.

Vær opmærksom på, at der skal betales et OP-tillæg, når I udbetaler refusion til arbejdsgivere.

Indberetning og betaling

En gang om måneden skal Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte indberette det OP-bidrag, der skal betales til ATP Livslang Pension for hver enkelt ydelsesmodtager.

Indberetning skal ske i eIndkomst under det særlige SE-nr., der anvendes til udbetaling af hver enkelt ydelse.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal hvert kvartal opgøre det samlede ATP-bidrag, der skal betales af de enkelte typer af ydelser.

I kan betale på følgende måder:

  • Lønservicebureau

  • Betalingsservice/NETS

  • Indbetalingskort via Digital Post.

ATP Livslang Pension kan ikke tilbyde betaling via e-fakturering, da ATP ikke er omfattet af reglerne om e-fakturering.

Læs mere

Opdateret 02.09.2020