Gå direkte til indhold

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

Lønmodtager

Hvornår er man lønmodtager?

Begrebet 'lønmodtager' er ikke en fast og ensartet definition, som gælder på alle lovgivningsområder. Fortolkningen af begrebet skal derfor søges i lovgivningen på det enkelte retsområde.

En person anses som lønmodtager i ATP-lovens forstand, når vedkommende modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. En lønmodtager er typisk karakteriseret ved at være en person, der har indgået en aftale med en arbejdsgiver om:

  • personligt

  • at udføre erhvervsmæssigt arbejde for arbejdsgiveren (yde en tjenesteydelse eller opgave)

  • efter arbejdsgiverens instruktioner

  • for arbejdsgiverens regning og risiko

  • under arbejdsgiverens tilsyn

  • og i arbejdsgiverens navn og

  • lønmodtageren har krav på en modydelse for arbejdet (tjenesteydelsen) betalt af arbejdsgiveren.

Om en person anses for lønmodtager vil bero på en konkret helhedsvurdering af forholdene og vilkårene for arbejdsforholdet.

Det er ikke afgørende, om der ydes kontant vederlag for arbejdet eller anden modydelse, fx kost og logi, ligesom det ikke er afgørende om vederlaget kaldes løn, honorar, provision eller andet.

Det er heller ikke i sig selv afgørende, om vederlaget beskattes som A- eller B-indkomst.

Er du i tvivl, om der er tale om lønmodtagerbeskæftigelse, skal du kontakte os.

Opdateret 19.08.2020