Trafikstyrelsen

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 29
  • Anmeldelse af privat flyveplads

    Hvis du vil indrette og drive privat flyveplads, skal du indgive en anmeldelse til Trafikstyrelsen. Anmeldelsen skal være vedhæftet kort med oplysninger om placering, referencepunkt og baner.

  • Ansøgning om midler fra Havnepuljen 2022

    Puljen har til formål at støtte investeringer i anlæg, udskiftning eller opgradering af havneinfrastruktur og havneadgangsinfrastruktur i danske erhvervshavne. Ansøgerkredsen til puljen er danske erhvervshavne.