Gå direkte til indhold

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 58
  • Anmeldelse af luftfartshindring

    Anvendes ved anmeldelse af luftfartshindring. Det påhviler den, der har fået tilladelse til at drive flyvepladsen, at sikre, at hindringer fjernes - eller afmærkes.

  • Anmeldelse af privat flyveplads

    Anmeldelse af en privat flyveplads fremsendes til Statens Luftfartsvæsen under anvendelse af blanketten. Anmeldelse skal vedlægges 2 af Geodætisk Instituts kort 1:25.000, hvor flyvepladsens grænser ...