Anmeldelse af ændringer eller udvidelse af Storstrøm- eller Femern-forbindelserne

Trafikstyrelsen

Anmeld udvidelse eller ændring af anlægsprojekterne Femern eller Storstrøm.

Dette skal du bruge:
  • Kort med indtegnet ændring/udvidelse i målestok 1:10.000 eller 1: 5.000 synliggjort op mod det allerede vedtagne anlæg og projekt
  • Resume af ændringen eller udvidelsen. Resume skal beskrive ændringen eller udvidelsen og overordnet vurdering af denne eventuelle påvirkning af miljøet sammenholdt med allerede vedtagne miljømæssige rammer herfor i den eksisterende miljøvurdering og implementeringsredegørelse.
  • MitID

Du kan finde yderlig vejledning til ansøgningen på Trafikstyrelsens hjemmeside