Gå direkte til indhold

Anmeldelse af privat flyveplads

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Anmeldelse af en privat flyveplads fremsendes til Statens Luftfartsvæsen under anvendelse af blanketten. Anmeldelse skal vedlægges 2 af Geodætisk Instituts kort 1:25.000, hvor flyvepladsens grænser ...