Anmeldelse af luftfartshindring(er)

Trafikstyrelsen

Blanketten anvendes til anmeldelse af luftfartshindringer (bygninger, kraner, master, vindmøller etc.) der er 100 m over terræn eller højere, eller som er højere end servitut begrænsninger.

Dette skal du bruge:

Inden du igangsætter ansøgningen, bør du have følgende:

  • MitID Erhverv
  • Information om hindringer (adresser, matrikler, hindringshøjder, terrænhøjder, geografiske koordinater i grader, minutter og sekunder)
  • Dokumentation (servitutter, fuldmagter, ejertilladelse)

Anmelder du projekter som indeholder flere hindringer, fx en vindmøllepark, skal du være opmærksom på, at oplysninger om hindringerne skal udfyldes for samtlige hindringer.

Efter indsendelse af anmeldelsesblanketten vil du modtage et sagsnummer, som der bedes henvises til ved fremadrettet korrespondance vedrørende anmeldelsen.