Slots- og Kulturstyrelsen

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 8 af 8
  • Biblioteksafgift for bøger

    Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning til dansk sprog og kultur med en årlig bevilling på finansloven, der har til formål at støtte forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister.

  • Rådighedsbeløb for grammofonplader (Biblioteksafgift)

    Indlæsere af lydbøger, skabende og udøvende kunstnere, hvis cd'er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som benyttes på bibliotekerne, kan ansøge om andel i rådighedsbeløb for grammofonplader mv.

  • Tilladelse til bygningsarbejde på fredede huse

    Både små og store ændringer kræver tilladelse. Lige fra en tagomlægning eller flytning af en skillevæg inden døre til opsætning af et skilt på facaden. Alt arbejde der går ud over alm. vedligeholdelse kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.