Gå direkte til indhold

Dispensation til ændring på et fredet fortidsminde

Slots- og Kulturstyrelsen

Ved ethvert anlægsarbejde, indgreb, tilføjelse, afsøgning med metaldetektor m.v. er der tale om ændringer, der kræver dispensation. Der er, i princippet, ingen bagatelgrænse for, hvad der skal ansøges om.