Gå direkte til indhold

Godkendelse af forestilling som professionel scenekunst (formidlingsordningen)

Slots- og Kulturstyrelsen

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på ansøgning om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen ("Billetkøbsordningen")

Dette skal du bruge:

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af forestillingens form og indhold (maksimalt svarende til 1 A4-side). Det er væsentligt, at du her gør rede for forestillingens scenekunstneriske idé/intention og det dramaturgiske forløb.

For forestillingens instruktør/koreograf, scenograf, dramatiker og samtlige medvirkende skal oplyses:
. navn og funktion i forestillingen
. uddannelse, uddannelsessted og -år
. relevant teatererfaring

For medvirkende, der ikke er uddannet på en statsanerkendt, scenekunstnerisk uddannelsesinstitution, skal disses professionelle, scenekunstneriske baggrund dokumenteres.

Oplysningerne skrives ind i den obligatoriske bilagsskabelon, som skal vedhæftes den elektroniske ansøgningsformular. Du må gerne vedhæfte relevante, supplerende bilag, fx en beskrivelse af forestillingen eller CV’er på de medvirkende.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan udbede sig yderligere oplysninger, herunder om forestillingens budget.