Gå direkte til indhold

Tilbud om handlingsplan til at bevare fredede ejendomme

Slots- og Kulturstyrelsen

Som en hjælp til arbejdet med at bevare de fredede ejendomme, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn, tilbyder Slots- og Kulturstyrelsen en vejledende handlingsplan.