Slutafregning af lønkompensation mellem den 9. marts til og med 29. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Det er ikke længere muligt at indberette til slutafregningen for denne periode

Hvis du har fået digital post om, at du kan indberette til slutafregning efter fristen, kan du fortsat anvende selvbetjeningen på denne side.

Du skal indberette til slutafregningen, hvis din virksomhed har modtaget kompensation i en periode mellem den 9. marts til og med 29. august 2020.

Dette skal du bruge:
  • Oversigt over ansatte, der har modtaget kompensation mellem 9. marts til og med 29. august 2020.
  • Beskæftigelsesgrad samt start- og slutdato for hjemsendelsen af ansatte.
  • Overblik over eventuelle dage, hvor ansatte er genindkaldt på arbejde i hjemsendelsesperioden.
  • Oversigt over kontraktuelle arbejdsdage i lønperioderne i hjemsendelsesperioden.