Slutafregning af kompensation for faste omkostninger mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Du skal indberette til slutafregning, hvis virksomheden har modtaget kompensation for faste omkostninger.

Dette skal du bruge:

  • Saldobalance for virksomhedens faktiske omsætning datoafgrænset til hver af de kompensationsperioder, der slutafregnes for

  • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti datoafgrænset til hver af de perioder, der slutafregnes for

  • I visse tilfælde opgørelse over virksomhedens resultat i kompensationsperioden

  • Information om eventuelle koncernforbindelser.