Gå direkte til indhold

Midlertidig lønkompensation til virksomheder med forbud mod at holde åbent

Erhvervsstyrelsen

Særligt om statsstøtte

EU's regler om statsstøtte betyder, at der for nogle af kompensationsordningerne er et loft for, hvor meget kompensation en virksomhed kan modtage.

Det gælder de kompensationsordninger, som er omfattet af ”Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”. Virksomheder kan maksimalt få et beløb svarende op til 800.000 EUR (5.950.000 kr.) i kompensation på tværs af de omfattede kompensationsordninger i løbet af 2020. I forhold til lønkompensationsordningen gælder denne regler når en virksomhed modtager kompensation til ikke-funktionærer samt lærlinge/elever i den forlængede kompensationsperiode for virksomheder, som er omfattet af et forbud mod at holde åben. Hvis virksomheden samlet set får udbetalt et højere kompensationsbeløb for perioden 2020 fra de kompensationsordninger som er omfattet af loftet, skal difference betales tilbage i forbindelse med den efterfølgende slutafregning.

Opdateret 01.12.2020