Anmeldelse af farligt affald

Københavns Kommune (Københavns Erhvervshus)

Københavns Kommune (Københavns Erhvervshus) Skift kommune

Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.