Københavns Kommune (Københavns Erhvervshus)

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 22
 • Adgang til genbrugsplads

  Hvis din virksomhed ønsker at bruge genbrugspladserne i den valgte kommune, kan du tilmelde virksomheden her.

 • Adresseforespørgsel

  Enhver kan få oplysninger om en anden persons adresse, hvis ikke personen har hemmelig adresse (beskyttet).

 • Anmeldelse af farligt affald

  Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

 • Anmeldelsesskema for byggeaffald

  Anmeld her, hvis du skal nedrive, renovere eller vedligeholde bygninger eller anlæg og du vil få mere end 1 ton byggeaffald. Anmeld også termoruder, der kan være fra perioden 1950-1977 - uanset mængde. Du skal anmelde før du går i gang med arbejdet.