Affald

Flere emner under Affald

Selvbetjening for Affald

Viser 10 af 33
 • Adgang til genbrugsplads

  Kommunens genbrugspladsordning for erhvervsvirksomheder er en tilvalgsordning. Det frivilligt for den enkelte virksomhed, om den ønsker at benytte kommunens genbrugsplads. Kun virksomheder, der gør brug af ordningen, skal betale genbrugspladsgebyr.

 • Affaldsafgift - afgift af affald og råstoffer - 24.033

  Anvendes i forbindelse med registrering efter Affalds- og råstofafgiftsloven af virksomheder, der indvinder eller indfører råstoffer, eller som modtager affald.

 • Affaldsdatasystem - Import af indberetninger

  Her kan du foretage import af CSV-filer med affaldsdata til Affaldsdatasystemet.

 • Affaldsdatasystem - Manuel indberetning

  Her kan du foretage indberetning af affaldsdata til affaldsdatasystemet.

 • Affaldsdatasystem - Uddannelse - Import af indberetning

  Du kan øve dig i import af indberetning vha. csv-filer i Affaldsdatasystemets uddannelsesudgave. En indberetning bliver gemt i en øve-database, og ikke i "den rigtige database". Du kan finde din øve-indberetning på https://www.udd.ads.mst.dk/

 • Affaldsdatasystem- Uddannelse - Manuel indberetning

  Dette er Affaldsdatasystemets uddannelsesudgave, hvor du kan øve dig i manuel indberetning. En indberetning bliver gemt i en øve-database, og ikke i "den rigtige database". Du kan finde dine øve-indberetninger på https://www.udd.ads.mst.dk/

 • Affaldsregister

  Ved at trykke på knappen 'Start selvbetjening' kan du logge ind med digital signatur og ansøge om registrering i Affaldsregistret.

 • Anmeld manglende tømning af affald

  Her kan man indberette manglende afhentning af affald

 • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

  Anmeld her, hvis du skal nedrive, renovere eller vedligeholde bygninger eller anlæg og du vil få mere end 1 ton byggeaffald. Anmeld også termoruder, der kan være fra perioden 1950-1977 - uanset mængde. Du skal anmelde før du går i gang med arbejdet.

 • Anmeldelse af farligt affald

  Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.