Anmeldelse af farligt affald

Miljø og Natur

Assens Kommune Skift kommune

Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.