Assens Kommune

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

AB 345 - Anmodning om udbetaling af løntilskud - pct-sats af lønnen

Virksomheden anvender denne indberetning, når de vil anmode kommunen om udbetaling af løntilskud på en medarbejder. Indberetningen gælder efter lov om aktiv beskæftigelse og tidligere ordninger omkring aktivloven og bistandsloven.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 37
  • Adresseforespørgsel

    Enhver kan få oplysninger om en anden persons adresse, hvis ikke personen har hemmelig adresse (beskyttet).

  • Anmeldelse af farligt affald

    Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

  • Anmeldelsesskema for byggeaffald

    Anmeld her, hvis du skal nedrive, renovere eller vedligeholde bygninger eller anlæg og du vil få mere end 1 ton byggeaffald. Anmeld også termoruder, der kan være fra perioden 1950-1977 - uanset mængde. Du skal anmelde før du går i gang med arbejdet.