Produktion

Selvbetjening for Produktion

Viser 10 af 17
 • Anmeldelse om produktion med genetisk modificerede organismer (GMO)

  Du skal udarbejde en anmeldelse, hvis du vil igangsætte en produktion med genetisk modificerede organismer i allerede godkendte faciliteter.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Engroshandlens lagre

  Her indberetter engrosfirmaer deres værdi af lagre af handelsvarer. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling og bevægelser i værdien af engrosfirmaers lagre og for at kunne vurdere værdien af lagre med handelsvarer.

 • Grønne varer og tjenester

  Statistikken belyser erhvervslivets produktion/udførelse af grønne varer og tjenester, og skal være produceret med henblik på at være miljøbeskyttende og/eller ressourcebesparende. Her indberettes produktion og salg af grønne varer og tjenester.

 • Høsten af korn, raps og bælgsæd

  Her indberetter landmænd oplysninger om dyrkede arealer, høstudbytte, vandprocenter og halmanvendelse for korn, raps og bælgsæd. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i den danske høst af korn, raps og bælgsæd.

 • Hugst og skovarealer

  Statistikken belyser udvikling i hugst og skovarealer. Her indberettes arealer med skov samt hugst.

 • Industriens energiforbrug

  Statistikken belyser størrelsen og sammensætningen af energiforbruget på arbejdspladser inden for industrisektoren. Resultaterne bliver bl.a. anvendt af Energistyrelsen i arbejdet med energiplanlægning.

 • Industriens køb af varer og tjenester

  Her indberetter danske industrivirksomheder deres køb af råvarer fordelt på varekoder og emballagetyper, samt køb af tjenester og handelsvarer til videresalg. Statistikken belyser omfang og udviklingen i køb af varer og tjenester i dansk industri.

 • Industriens produktion og omsætning

  Her indberetter virksomheder i alle industrielle brancher deres månedlige omsætning fordelt på eksport- og hjemmemarkedet samt værdien af deres lagre. Skibsværfter og bådebyggerier skal endvidere indberette arbejdstimer.

 • International organisering og outsourcing

  Statistikken belyser væsentlige globaliseringstendenser i form af firmaernes handel med – og outsourcing til – udlandet.