Produktion

Selvbetjening for Produktion

Viser 10 af 18
 • Anmeldelse om produktion med genetisk modificerede organismer (GMO)

  Du skal udarbejde en anmeldelse, hvis du vil igangsætte en produktion med genetisk modificerede organismer i allerede godkendte faciliteter.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Engroshandlens lagre

  Statistikken belyser udvikling og bevægelser i værdi af engrosfirmaers lagere. Her indberettes værdi af lagre af råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer og handelsvarer ved udgangen af hvert kvartal.

 • Grønne varer og tjenester

  Statistikken belyser erhvervslivets produktion/udførelse af grønne varer og tjenester, og skal være produceret med henblik på at være enten miljøbeskyttende eller ressource sparende. Her indberettes produktion og salg af grønne varer og tjenester.

 • Høsten af korn, raps og bælgsæd

  Statistikken belyser udvikling i landbrugets høst. Her indberettes dyrkede arealer, høstudbytte, vandprocenter og halmanvendelse for korn, raps og bælgsæd.

 • Hugst og skovarealer

  Statistikken belyser udvikling i hugst og skovarealer. Her indberettes arealer med skov samt hugst.

 • Industriens energiforbrug

  Statistikken belyser størrelsen og sammensætningen af energiforbruget på arbejdspladser inden for industrisektoren. Resultaterne bliver bl.a. anvendt af Energistyrelsen i arbejdet med energiplanlægning.

 • Industriens investeringsforventninger

  Statistikken belyser udvikling i industriens forventede fremtidige investeringer. Her indberettes værdien af virksomhedernes planlagte investeringer.

 • Industriens køb af varer og tjenester

  Statistikken belyser udvikling i køb af varer og tjenester i danske industrivirksomheder. Her indberettes køb af råvarer fordelt på varekoder samt køb af emballage, tjenester og handelsvarer til videresalg.

 • Industriens produktion og omsætning

  Statistikken belyser udvikling i industriens produktion, omsætning og eksport. Her indberettes industrivirksomheders produktion og omsætning fordelt på eksport- og hjemmemarked. Skibsværfter og bådebyggerier skal endvidere indberette arbejdstimer.