Anmeldelse om produktion med genetisk modificerede organismer (GMO)

Miljøstyrelsen

Du skal udarbejde en anmeldelse, hvis du vil igangsætte en produktion med genetisk modificerede organismer i allerede godkendte faciliteter.

Dette skal du bruge:
  • NemID medarbejdersignatur
  • Risikovurdering (LINK)
  • Oplysninger vedr. den genetisk modificerede organisme og selve arbejdet
  • Henvisning til godkendte produktionsfaciliteter
  • Evt. fuldmagt