Høsten af korn, raps og bælgsæd

Danmarks Statistik

Statistikken belyser udvikling i landbrugets høst. Her indberettes dyrkede arealer, høstudbytte, vandprocenter og halmanvendelse for korn, raps og bælgsæd.