Industriens køb af varer og tjenester

Danmarks Statistik

Her indberetter danske industrivirksomheder deres køb af råvarer fordelt på varekoder og emballagetyper, samt køb af tjenester og handelsvarer til videresalg. Statistikken belyser omfang og udviklingen i køb af varer og tjenester i dansk industri.

Dette skal du bruge:

Du skal bruge MitID Erhverv til login. Hvis du ejer eller har fuld tegningsret i en virksomhed, kan du bruge MitID Privat. Se "Mere information" for yderligere oplysninger.