Industriens køb af varer og tjenester

Danmarks Statistik

Statistikken belyser udvikling i køb af varer og tjenester i danske industrivirksomheder. Her indberettes køb af råvarer fordelt på varekoder samt køb af emballage, tjenester og handelsvarer til videresalg.