Miljø

Selvbetjening for Miljø

Viser 10 af 19
 • Budget og pris på varmeområdet

  Her kan du anmelde priser og budget til brug for priseftervisning af varmeforsyningspriser.

 • CO2-kvotereegisteret - Hjælp til ændringer af frivillige transaktionslofter tegningsberettede

  Hvis der midlertidigt mangler en kontorepræsentant på en konto i CO2-kvoteregisteret, kan virksomhedens tegningsberettede anmode om at CO2-kvoteregisteret hjælper med at, foretage ændringer i forbindelse med frivilligt transaktionsloft på kontoen.

 • CO2-kvoteregisteret - Hjælp til ændringer af frivillige transaktionslofter kontorepræsentant

  Hvis en kontorepræsentant af tekniske årsager er forhindret i at agere i CO2-kvoteregisteret, kan der anmodes om at CO2-kvoteregisteret hjælper med at, foretage ændringer i forbindelse med frivilligt transaktionsloft på kontoen.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Høsten af korn, raps og bælgsæd

  Statistikken belyser udvikling i landbrugets høst. Her indberettes dyrkede arealer, høstudbytte, vandprocenter og halmanvendelse for korn, raps og bælgsæd.

 • Hugst og skovarealer

  Statistikken belyser udvikling i hugst og skovarealer. Her indberettes arealer med skov samt hugst.

 • Indsend andet dokument (varme)

  Denne blanket kan bruges til indsendelse af dokumenter, hvis det ikke er muligt at indsende dem i forbindelse med Budget og pris-anmeldelsen eller priseftervisningen på varmeområdet.

 • Kapitelstakster

  Statistikken belyser udvikling i kapitelstaksten fordelt på 8 regionale områder. Her indberettes købspriser for byg og hvede ab gård målt i kr. pr. 100 kg.

 • Kommunale indberetninger

  Årlig Kommunal indberetning - Indberetning i medfør af bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m.

 • Lagerbeholdning af korn hos kornhandlere

  Statistikken om lagerbeholdning af korn hos handlende indgår i kornbalancerne, i statistikken om anvendelsen af korn og i udregningerne af foderforbruget. Oplysningerne er nødvendige for at kunne periodisere det samlede forbrug af korn.