Miljø

Selvbetjening for Miljø

Viser 10 af 22
 • Budget og pris på varmeområdet

  Her kan du anmelde priser og budget til brug for priseftervisning af varmeforsyningspriser.

 • CO2-kvotereegisteret - Hjælp til ændringer af frivillige transaktionslofter tegningsberettede

  Hvis der midlertidigt mangler en kontorepræsentant på en konto i CO2-kvoteregisteret, kan virksomhedens tegningsberettede anmode om at CO2-kvoteregisteret hjælper med at, foretage ændringer i forbindelse med frivilligt transaktionsloft på kontoen.

 • CO2-kvoteregisteret - Hjælp til ændringer af frivillige transaktionslofter kontorepræsentant

  Hvis en kontorepræsentant af tekniske årsager er forhindret i at agere i CO2-kvoteregisteret, kan der anmodes om at CO2-kvoteregisteret hjælper med at, foretage ændringer i forbindelse med frivilligt transaktionsloft på kontoen.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Høsten af korn, raps og bælgsæd

  Her indberetter landmænd oplysninger om dyrkede arealer, høstudbytte, vandprocenter og halmanvendelse for korn, raps og bælgsæd. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i den danske høst af korn, raps og bælgsæd.

 • Hugst og skovarealer

  Her indberetter skovbedrifter deres hugst og arealer med skov. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i opgørehugsten i Danmark i både mængder og værdier.

 • Indsend andet dokument (varme)

  Denne blanket kan bruges til indsendelse af dokumenter, hvis det ikke er muligt at indsende dem i forbindelse med Budget og pris-anmeldelsen eller priseftervisningen på varmeområdet.

 • Kapitelstakster

  Her indberetter landets grovvarehandlere priserne på byg og hvede fra den seneste høst. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i kapitelstaksterne, det vil sige købspriserne i basispriser for byg og hvede.

 • Kommunale indberetninger

  Årlig Kommunal indberetning - Indberetning i medfør af bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m.

 • Lagerbeholdning af korn hos kornhandlere

  Her indberetter kornhandlere deres lagerbeholdning af korn, bælgsæd, oliefrø og såsæd. Indberetning belyser den nationale kornbalance i anvendelsen af korn og bruges også udregningerne af foderforbruget.