Indsend andet dokument (varme)

Forsyningstilsynet

Denne blanket kan bruges til indsendelse af dokumenter, hvis det ikke er muligt at indsende dem i forbindelse med Budget og pris-anmeldelsen eller priseftervisningen på varmeområdet.

Dette skal du bruge:
 • MitID
 • Det dokument, du ønsker at indsende, det vil sige:
  • Vedtægter
  • Aftaler, herunder også
   • Leveringsaftaler
   • Aftaler om indregning af værdien af over eller underskud af CO2-kvoter
   • Andre aftaler
  • Leveringsbetingelser, herunder også
   • Tekniske leveringsbetingelser
   • Andre leveringsbetingelser
  • Takstblade
  • Andre dokumenttyper (skal angives i blanket)