Indsend andet dokument (varme)

Forsyningstilsynet

Denne blanket kan bruges til indsendelse af dokumenter, hvis det ikke er muligt at indsende dem i forbindelse med Budget og pris-anmeldelsen eller priseftervisningen på varmeområdet.

Dette skal du bruge:

 • MitID

 • Det dokument, du ønsker at indsende, det vil sige:

  • Vedtægter

  • Aftaler, herunder også

   • Leveringsaftaler

   • Aftaler om indregning af værdien af over eller underskud af CO2-kvoter

   • Andre aftaler

  • Leveringsbetingelser, herunder også

   • Tekniske leveringsbetingelser

   • Andre leveringsbetingelser

  • Takstblade

  • Andre dokumenttyper (skal angives i blanket)