Kommunale indberetninger

Forsyningstilsynet

Årlig Kommunal indberetning - Indberetning i medfør af bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m.

Dette skal du bruge:

  • MitID

For indberetter:

  • Forsyningstilsynet har i 2022 publiceret en ny og digitaliseret indberetningsblanket. Indberetningsblanketten tager afsæt i den tidligere Word-baserede blanket –med nogle få ændringer hertil.

  • Vær opmærksom på, at de kommunale solcelleanlæg nu har fået sin egen indberetningsfane.

  • Fanen vedr. angivelse af fælles-kommunalejede virksomheder er udgået. Nu skal disse blot angives, hvis virksomhederne falder under kategorien § 3 stk. 2 og 3 anlæg eller § 4, stk. 2 anlæg.

  • Forsyningstilsynet har gjort det nemmere for kommuner at indberette en indberetning uden rådighedsbeløb. Vælg da ”nej” til spørgsmålet i pkt. 3.2, 4.2 og 5.2.

Underskriftsprocedure:

  • I pkt. 7 skal angives e-mail adresse til den person i kommunen, som er forpligtet til at underskrive blanketten. Den pågældende person vil efterfølgende få tilsendt et direkte link til underskrift og gennemgang af blanketten. Dette link er kun gyldigt i 30 dage. Bliver der derfor ikke underskrevet inden for 30 dage vil blanketten udløbe og forsvinde.

  • I pkt. 8 skal indberetter angive sin egen mail til brug for kvittering af indberetning og kopi for kvittering af underskrift. Når blanketten er underskrevet vil indberetter få orientering herom pr. mail samt modtage en kopi af den endelige indberetning.