Adgang til genbrugsplads

Kommunens genbrugspladsordning for erhvervsvirksomheder er en tilvalgsordning. Det frivilligt for den enkelte virksomhed, om den ønsker at benytte kommunens genbrugsplads. Kun virksomheder, der gør brug af ordningen, skal betale genbrugspladsgebyr.

Mere information

Brug af genbrugsplads
Når man tilmelder sig en ordning hos en kommune, der er tilknyttet et affaldsselskab, kan man bruge alle genbrugspladser, der tilhører affaldsselskabet.

Man skal bare tilmelde sig i en af de kommuner, der er tilknyttet affaldsselskabet.

Regler i affaldsbekendtgørelsen
Reglerne i affaldsbekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for selv at vælge betalingsmodellen for genbrugspladsordningen.

Kommunen kan vælge mellem følgende modeller:

  • Betaling per besøg
  • Betaling med årligt abonnement
  • Kombinationer af de to ovenstående

Virksomheder opfordres til at henvende sig til egen kommune eller læse om ordningen på kommunens hjemmeside for at få information om den konkrete ordning og kommunens takster.