Affaldsdatasystem - Import af indberetninger

Miljøstyrelsen

Her kan du foretage import af CSV-filer med affaldsdata til Affaldsdatasystemet.