Gå direkte til indhold

Samlet betaling

Samlet betaling

Samlet Betaling står for opkrævning af arbejdsgiverbidragene

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) Barsel.dk Finansieringsbidrag (FIB) Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) Lønmodtagernes Feriemidler - administrationsbidrag Praktikplads-AUB

ATP administrerer arbejdsgiverbidragene og sender en opkrævning via Samlet Betaling til virksomhederne hvert kvartal. Bidraget til de seks ordninger bliver automatisk beregnet på baggrund af det kvartalsvise ATP-bidrag. Dog opkræves Praktikplads-AUB kun én gang årligt, og beregnes på grundlag af virksomhedens Praktikplads-AUB regnskab.

Vigtigt om opkrævningen for 1. kvartal 2020

Det følger af trepartsaftalerne fra maj 2020, om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder og om fremrykket udbetaling af overskud i VEU-ordningen, at AUB- og VEU-bidrag skal reduceres. Det betyder, at vi har tilbagebetalt en del af jeres AUB-bidrag for 4. kvartal 2019, hele VEU-bidraget for 3. og 4. kvartal 2019 samt en del af VEU-bidraget for 2. kvartal 2019. Desuden blev AUB- og VEU-bidraget for 1. kvartal 2020 nedsat til 0 kr. Det samlede tilbagebetalte beløb er blevet fratrukket jeres øvrige bidrag og fremgår af posten ”AUB” på opkrævningen. I kan se beregningen i selvbetjeningen. Hvis jeres tilbagebetaling oversteg de øvrige bidrag, blev beløbet automatisk udbetalt til jeres NemKonto i juli 2020.

Se video om Digital Post til Virksomheder

Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer.
Læs mere om cookies på Virk

Selvbetjening