NemRefusion

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

NemRefusion – Lønrefusion under jobafklaring (ressourceforløbsydelse) - DP 202H

Anmod om lønrefusion under jobafklaringsforløb (refusion af ressourceforløbsydelse).

NemRefusion - Refusion af sygedagpenge

Anmeld sygefravær, raskmeld og søg om refusion af sygedagpenge via NemRefusion.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 6 af 6