NemRefusion

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

NemRefusion – Lønrefusion under jobafklaring (ressourceforløbsydelse) - DP 202H

Anmod om lønrefusion under jobafklaringsforløb (refusion af ressourceforløbsydelse).

NemRefusion - Refusion af sygedagpenge

Anmeld sygefravær, raskmeld og søg om refusion af sygedagpenge via NemRefusion. Du finder information om Covid-19 i fanebladet 'Godt at vide' ovenfor, som du bør læse inden du evt. kontakter supporten.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 6 af 6