NemRefusion

NemRefusion
NemRefusion
  • Halfdansgade 8

  • 2300 København S

KOMBIT A/S og Udbetaling Danmark står bag syge- og barseldagpengeløsningen, NemRefusion i samarbejde med KL og Beskæftigelsesministeriet.