Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 9. marts og 31. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Det er ikke længere muligt at indberette til slutafregningen for denne periode

Hvis du har fået digital post om, at du kan indberette til slutafregning efter fristen, kan du fortsat anvende selvbetjeningen på denne side.

Du skal indberette til slutafregningen, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning i en periode mellem 9. marts og 31. august 2020.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden. Det kan fx være udtræk fra et regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog for kompensationsperioden.