Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 9. marts og 31. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Har du fået en besked fra Erhvervsstyrelsen, skal du indberette til slutafregning.

Dette skal du bruge:

  • Dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden. Det kan fx være udtræk fra et regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog for kompensationsperioden.