Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 9. marts og 31. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Det er ikke længere muligt at indberette til slutafregningen for denne periode

Hvis du har fået digital post om, at du kan indberette til slutafregning efter fristen, kan du fortsat anvende selvbetjeningen på denne side.

Har du brug for hjælp?

Her kan du få overblik over de mest almindelige begreber og hvad du skal have styr på i forbindelse med slutafregning af din kompensation.

Opdateret 05.05.2022