Slutafregning af kompensation for tabt omsætning mellem 1. juli og 30. september 2021

Erhvervsstyrelsen

Fristen for at indberette til slutafregning er overskredet

Hvis du har modtaget besked fra Erhvervsstyrelsen om, at virksomheden har en senere frist for indberetning, vil det fortsat være muligt at indberette.

Er du ikke blevet oplyst af Erhvervsstyrelsen, at du kan indberette efter fristen den 28. februar 2023, vil din indberetning ikke blive betragtet som rettidigt modtaget.

Du skal indberette til slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for tabt omsætning.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation for virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden. Det kan fx være udtræk fra et regnskabsprogram, saldobalance eller kontoudtog for kompensationsperioden.

Du kan finde en trin for trin-guide til, hvordan du indberetter til slutafregningen og fx læse mere om kompensation fra A-Z under Har du brug for hjælp?.