Slutafregning af kompensation for tabt indkomst for freelancere med A- og B-indkomst mellem 9. marts og 31. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Det er ikke længere muligt at indberette til slutafregningen for denne periode

Hvis du har fået digital post om, at du kan indberette til slutafregning efter fristen, kan du fortsat anvende selvbetjeningen på denne side.

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Opdateret 01.12.2021