Slutafregning af kompensation for tabt indkomst for freelancere med A- og B-indkomst mellem 9. marts og 31. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Det er ikke længere muligt at indberette til slutafregningen for denne periode

Hvis du har fået digital post om, at du kan indberette til slutafregning efter fristen, kan du fortsat anvende selvbetjeningen på denne side.

Du skal indberette til slutafregningen, hvis du har modtaget kompensation i en periode mellem 9. marts og 31. august 2020.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation for din faktiske indkomst i kompensationsperioden. Det kan fx være lønsedler, fakturaer for hele kompensationsperioden eller udtræk fra TastSelv (Skattemappen).