Slutafregning af kompensation for tabt indkomst for freelancere med A- og B-indkomst mellem 9. marts og 31. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Driftsmeddelelse

Systemet kan ikke benyttes onsdag den 29. november i tidsrummet 18:30 -19:30 på grund af en bagvedliggende ændring i systemet.

Du skal indberette til slutafregningen, hvis du har modtaget kompensation i en periode mellem 9. marts og 31. august 2020.

Dette skal du bruge:
  • Dokumentation for din faktiske indkomst i kompensationsperioden. Det kan fx være lønsedler, fakturaer for hele kompensationsperioden eller udtræk fra TastSelv (Skattemappen).