Slutafregning af kompensation for tabt blandet indkomst mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om slutafregning af kompensation for freelancere med blandet indkomst.

Opdateret 07.05.2024