Slutafregning af kompensation for tabt blandet indkomst mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Du skal indberette til slutafregning, hvis du har modtaget kompensation som freelancer med blandet indkomst i en eller flere perioder mellem den 1. september 2020 og 28. februar 2022.

Dette skal du bruge:

  • Dokumentation for din faktiske blandede indkomst i kompensationsperioden. Det kan fx være udtræk af dine indkomstoplysninger fra skattemappen, regnskabsprogram eller lønsedler for kompensationsperioden.

Du kan finde vejledning til, hvordan du indberetter til slutafregningen under Har du brug for hjælp?.