Slutafregning af kompensation for stedbundne faste omkostninger (light) mellem 19. august 2020 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Fristen for at indberette til slutafregning er overskredet

Hvis du har modtaget besked fra Erhvervsstyrelsen om, at virksomheden har en senere frist for indberetning, vil det fortsat være muligt at indberette.

Er du ikke blevet oplyst af Erhvervsstyrelsen, at du kan indberette efter fristen den 28. februar 2023, vil din indberetning ikke blive betragtet som rettidigt modtaget.

Virksomheden skal indberette til slutafregning, hvis virksomheden har modtaget kompensation for stedbundne faste omkostninger (light).

introside.forudsaetninger.text
  • Saldobalance for virksomhedens faktiske omsætning og omkostninger, der er datoafgrænset til hver af de kompensationsperioder der slutafregnes for
  • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti datoafgrænset til hver af de perioder der slutafregnes for

Indberetningsfristen var den 28. februar 2023.