Slutafregning af kompensation for stedbundne faste omkostninger (light) mellem 19. august 2020 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Virksomheden skal indberette til slutafregning, hvis virksomheden har modtaget kompensation for stedbundne faste omkostninger (light).

Dette skal du bruge:

  • Saldobalance for virksomhedens faktiske omsætning og omkostninger, der er datoafgrænset til hver af de kompensationsperioder, der slutafregnes for

  • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti datoafgrænset til hver af de perioder, der slutafregnes for.