Slutafregning af kompensation for stedbundne faste omkostninger (light) mellem 19. august 2020 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Fristen for at indberette til slutafregning er overskredet

Det er ikke længere muligt at indberette til slutafregningen. Fristen var den 28. februar 2023.

Har du modtaget en besked fra Erhvervsstyrelsen om at indberette efter fristen, kan du fortsat indberette ved at klikke på 'Start selvbetjening'.

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål

Opdateret 15.03.2023