Slutafregning af kompensation for stedbundne faste omkostninger (light) mellem 19. august 2020 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen

Fristen for at indberette til slutafregning er overskredet

Hvis du har modtaget besked fra Erhvervsstyrelsen om, at virksomheden har en senere frist for indberetning, vil det fortsat være muligt at indberette.

Er du ikke blevet oplyst af Erhvervsstyrelsen, at du kan indberette efter fristen den 28. februar 2023, vil din indberetning ikke blive betragtet som rettidigt modtaget.

Har du brug for hjælp?

Her kan du få overblik over de mest almindelige begreber, og hvad du skal have styr på i forbindelse med slutafregning af din kompensation.

Opdateret 15.02.2023