Information til revisorer om slutafregning for lønkompensation fra 9. marts til 29. august 2020

Erhvervsstyrelsen

Hvis du som revisor skal bistå virksomheder i slutafregningen, skal du undersøge og bekræfte informationer om virksomheden, herunder lønomkostninger og ansættelsesforhold.

Dette skal du bruge:

  • Du skal bruge et sagsnummer for at logge ind i selvbetjeningen.

  • Sagsnummeret har formatet: X21-??-??-??.

  • Du kan finde sagsnummeret i den e-mail, du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen.