Gå direkte til indhold

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Erhvervsstyrelsen

Coronasmitte skal forebygges ved arbejde i Danmark

Coronasmitte skal forebygges ved arbejde i Danmark

Af hensyn til at begrænse spredningen af smitte med covid-19 skal I udarbejde en liste med kontaktoplysninger på de lønmodtagere, som I udstationerer til eller beskæftiger i Danmark. Relevante kontaktoplysninger er tlf. nr., e-mail adresse og dansk bopælsadresse.

Det er både dig, som tjenesteyder, og din kontaktperson, der skal kunne fremlægge listen med kontaktoplysninger over for Arbejdstilsynet, hvis Arbejdstilsynet beder om det. Det er vigtigt, at listen med kontaktoplysninger er udarbejdet på forhånd, så den kan fremlægges for Arbejdstilsynet uden at forsinke et eventuelt tilsyn.

Hvis Arbejdstilsynet henvender sig til jer telefonisk, skal I også kunne give kontaktoplysningerne inden for rimelig tid. Undladelse af fremlæggelse af kontaktoplysningerne straffes med bøde. Oplysningerne kan videregives til andre offentlige myndigheder til brug for begrænsning af spredningen af smitte med covid-19. Se flere retningslinjer om test ved indrejse, boligforhold, samkørsel og forebyggelse af corona på Arbejdstilsynets hjemmeside: at.dk.

NYT REGISTER FOR UDENLANDSK TRANSPORTKØRSEL I DANMARK LANCERES 21. DECEMBER 2020.

Den 1. januar 2021 træder der nye regler i kraft for udenlandsk transportkørsel i Danmark. Reglerne stiller krav til de udenlandske transportvirksomheder om, at de skal aflønne deres chauffører efter gældende danske overenskomster, når de arbejder i Danmark. Der er derudover krav om, at alle udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotage, vejdelen af kombineret transport eller buscabotage i Danmark, skal anmelde skal anmelde deres kørsler i den nye selvbetjeningsløsning - Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark.

Det betyder samtidig, at vejdelen af kombineret transport eller buscabotage i Danmark ikke længere skal anmeldes i RUT.

Du finder den nye løsning her:

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark

Løsningen er på engelsk og dansk

Brugervejledning findes på løsningens introside under Vejledning

Med venlig hilsen

Erhvervsstyrelsen

Brug denne indberetning til at anmelde en tjenesteydelse for udenlandske virksomheder i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).